Informacje o OPS

Informacja o złożonych ofertach z dnia 09.09.2020

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 09.09.2020r.

 

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

Załącznik nr.4

Załącznik nr.5

Załącznik nr.6

Zapytanie ofertowe

 

Pliki do pobrania

1 Załącznik nr 1.

2 Załacznik nr 2.

3 Umowa wzór.

 

Unieważnienie ofert

 

Informacja o złożonych ofertach